A QUI ANIREM? Oració del centenari UEBE

¿A QUIEN IREMOS? Oración del centenario UEBE

Dades

Compositors: Josep Marc Laporta

Any: 2022

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Lc 7:44; 1ª Jn. 4:10; Rm. 14:8; Is. 34:16; Rm. 6:14; Jn. 15:13; Hb. 13:8; Jn. 6:68; Jos. 24:15; Ne. 9:6; 2ª Tm. 2:13; Hb. 13:8; Ef. 4:5; Rm. 12:5.

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873