ANYELL DE DÉU – JESÚS AMIC DELS PECADORS

(LAMB OF GOD)

Dades

Compositors: Twila Paris

Any: 1985

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Is 53:7; Jn 1:29,36; Fil 2:6-8; Ap 5:12; 7:14

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873