CADENA D’AMOR

(CHAÎNE D'AMOUR - NOUS SOMMES UNIS)

Dades

Compositors: Pat Berning

Any: 1997

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Jn 13:34-35; 14:21

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873