COMPARTIM LA TAULA DEL SENYOR

(LET US BREACK BREAD TOGETHER)

Dades

Compositors: Espiritual Afro-Americà

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Mc 14:22-25; Ac 2:43-47; 1Cor 11:23-26

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873