CREA EN MI, SENYOR I PARE

CREA EN MÍ, SEÑOR Y DUEÑO

Dades

Compositors: Josep Marc Laporta

Any: 1992

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Sl 51:10

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873