DÉU FIDEL

(FAITHFUL GOD)

Dades

Compositors: Chris Bowater

Any: 1990

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Sl 140:7; Jn 13:31-32

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873