FIDELS ATANSEU-VOS

(ADESTE FIDELES - O COME, ALL YE FAITHFUL)

VENID FIELES TODOS

Dades

Compositors: John Francis Wade

Temàtica: Nadal

Referència Bíblica: Sl 96; Jn 1:1-18; Hb 1:2-7; Ap 7:9-17

Descripció

últimes cançons pujades

(TENIM UN SALVADOR)

Ben Glover i Reuben Morgan

2012

(FILL TEU)

Isaac Roig

2023

(EM DONES FORÇA)

Brendan Graham / Rolf Løvland

2002