GLÒRIA A DÉU – TAIZÉ

(GLORIA - TAIZÉ)

Dades

Compositors: TAIZÉ

Any: 1991

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Sl 19; Miq 5:5; Lc 1:79; Hb 1:1-13

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873