OCEANS

(OCEANS - WHERE FEET MAY FAIL)

OCÉANOS - DÓNDE MIS PIES PUEDEN FALLAR

Dades

Compositors: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Ligthelm

Any: 2012

Cantant/Grup: Hillsong United

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: Jb 38:8-11; Sl 32:6-7; 69:1-2, 13-15; 130:1-2; Is 43:1-5; Jer 5:22; Jon 2; Mt 14:22-33; Mc 6:45-52; Jn 6:15-21

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873