VINE RIU CAP A MI

(RIVER WASH OVER ME)

Dades

Compositors: Dougie Brown

Any: 1980

Temàtica: Lloança i Adoració

Referència Bíblica: 2Re 5:14; Ef 3:17; Col 3:15

últimes cançons pujades

(GLORIÓS CRIST EL SENYOR)

Tradicional alemanya

1842

(PER SEMPRE GLÒRIA)

Edmond L. Budry: F. Haendel

1904

(ELL GUIA ELS MEUS PASSOS-SOC SALVAT)

Horatio Gates Spafford; Philip Bliss

1873